งานแสดงมหกรรม

Commart Joy 2018 @ศูนย์ประชุมฯ สิริกิติ์  ตั้งแต่วันที่ 21 - 24 มิถุนายน 2018
มหกรรมแฟรนไชส์ ครั้งที่ 26 สร้างอาชีพ THAILAND FRANCHISE