อาหารและเครื่องดืม

KFC โปรแรงส์! ไก่ทอด 9 ชิ้น เพียง 199 บาท ทุกอังคาร ตั้งแต่ 12 มิ.ย. – 10 ก.ค. 61