• 19th December, 2018
 • 3478 views

บัตรเครดิต SCB ช้อป ช่วย ชาติ รับ 2 เด้ง

📆 เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. 61 - 16 ม.ค. 62

📍 ที่ศูนย์บริการยางรถยนต์ชั้นนำ และร้านหนังสือที่ร่วมรายการ

📱 พิมพ์ TH วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545333

(ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ใช้บริการ) บัตร SCB PRIVATE BANKING และ SCB M LEGEND รับสิทธิ์เข้าร่วมรายการโดยไม่ต้องส่ง SMS ลงทะเบียน

🎉พิเศษ ได้ทั้งลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา* และเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,200 บ.

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.scb.co.th/creditcard/shopforthai2018

📞โทร 02-777-7777

*เงื่อนไขการลดหย่อนภาษีเป็นไปตามประกาศ ครม. กรุณาตรวจสอบสินค้าที่ร่วมรายการลดหย่อนภาษีก่อนทำรายการ

เปลี่ยนยางรถยนต์ - ซื้อหนังสือ กับบัตรเครดิต SCB 

ได้ทั้งลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และเครดิตเงินคืน

✅เปลี่ยนยางสุดคุ้ม

 • รับเครดิตเงินคืน 1,200 บาท* เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต 15,000 บาทขึ้นไป/ต่อเซลล์สลิป

ช้อปหนังสือ

 • รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,200 บาท* เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรตามกำหนด ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ

       *จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,200 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ (รวมทั้ง 2 หมวด ได้แก่ หมวดร้านหนังสือหมวดยางรถยนต์)

เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกประเภท ยกเว้น บัตรนิติบุคคล ("ผู้ถือบัตร") เมื่อมียอดใช้ผ่านบัตรเครดิตชำระค่ายางรถยนต์กับศูนย์บริการรถยนต์ที่ร่วมรายการ และค่าหนังสือกับร้านหนังสือที่ร่วมรายการภายใต้ MCC ที่กำหนดโดย VISA และ MasterCard กรณีค่ายางรถยนต์เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป ต่อเชลล์สลิปรับเครดิตเงินคืน 1,200 บาท กรณีค่าหนังสือเมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมตามที่กำหนด รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,200 บาท ดังรายละเอียดด้านบน ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2561 - 16 มกราคม 2562 
 • ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียนร่วมรายการ โดยส่ง SMS ลงทะเบียนครั้งเดียวเพื่อร่วมรายการ พิมพ์ TH เว้นวรรคตามด้วยเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545333 ตั้งแต่ วันที่ 15 ธ.ค. 61 - 16 ม.ค. 62
 • ผู้ถือบัตรต้องมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ลงทะเบียน SMS เพื่อเข้าร่วมรายการเพื่อรับเครดิตเงินคืน จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,200 บาท/ท่าน ตลอดรายการส่งสินเสริมการขายนี้ รวมทั้งหมวดยางจากศูนย์บริการครบวงจรที่ให้บริการเปลี่ยนยาง Autobacs และ B-Quik และร้านในหมวด MCC : 5532 5533 5571 7534 7538 7549 และร้านหนังสือที่ร่วมรายการ เฉพาะสาชา Standalone (ที่อยู่ในโซนพลาซ่า) ดังนี้ เอเชียบุ๊คส์ บีทูเอส บุ้คเฟรนด์ ศูนย์หนังสือจุฬา ดวงกมลสมัย นายอินทร์ แพร่พิทยา ชีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ ศึกษาภัณฑ์พาณิช สมใจ ศูนย์หนังสือธรรมศาสตร์ และร้านคิโนะคุนิยะ ในหมวด MCC:5111 5192 5942 5943 ที่กำหนดโดย Visa และ MasterCard 
 • รายการส่งเสริมการขายเฉพาะการใช้จ่ายแบบเต็มจำนวนและภายในประเทศเท่านั้น ยกเว้น รายการแบ่งจ่ายรายเดือน SCB Dee Jung รายการ Call For Dee Jung รายการใช้จ่ายที่ยกเลิกรายการใช้จ่ายเพื่อการพาณิชย์ ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ
 • ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตใบที่ลงทะเบียน และใช้จ่ายภายใน 60 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแสดงยอดเงินที่จะเครดิตคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement)
 • เครดิตเงินคืนไม่สามารถโดนสิทธิให้ผู้อื่นหรือและเปลี่ยน หรือถอนเป็น เงินสด หรือสิ่งอื่นได้
 • ผู้ถือบัตรที่มีสิทธิ์ได้รับเครดิตเงินคืนจะต้องคงเป็นสมาชิกบัตรเครดิตไทยพาณิชย์และมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระตามข้อกำหนดของธนาคาร และไม่เคยฝ่าฝืน และ/หรือ ละเมิดระเบียบข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไขใดๆ ของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารอยู่จนถืงขณะรับเครดิตเงินคืน ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะระงับ และ/หรือ เรียกเครดิตเงินคืน ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ถือบัตรที่ได้รับเครดิตเงินคืนมีคุณสมบัตรไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • ผู้ถือบัตรควรเก็บเชลล์สลิปและข้อความ SMS ตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงเพื่อการตรวจสอบยืนยันกับธนาคาร
 • ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ และยกเลิก รายการส่งเสริมการขายนี้ได้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน ก่อนดำเนินการ และกรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 • การรับสิทธิค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามโครงการ ช้อปช่วยชาติปี 2561 เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเป็นไปตามที่ทางการกำหนด
 • ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติ ณ จุดขาย หรือสื่ออื่นๆ ของธนาคาร และสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ SCB Call Center โทร 02-777-7777

ช้อปช่วยชาติ กับบัตรเครดิต SCB รับ 2 เด้ง

ที่มา www.scb.co.th

ที่มา : www.scb.co.th