• 23rd April, 2019
 • 3540 views

คะแนนน้อย อร่อยมาก กับบัตรเครดิต KTC ที่ Auntie Anne’s

📅 1 เม.ย. 62 – 31 ธ.ค. 62

เพียงคุณมีคะแนนสะสมของบัตรเครดิต KTC ก็สามารถนำมาแลก Auntie Anne’s ได้ดังนี้

👉 299 คะแนน KTC FOREVER

 • แลกรับ Premium Pretzel รสใดก็ได้ 1 ชิ้น มูลค่า 45 บาท

👉 599 คะแนน KTC FOREVER

 • แลกรับ Premium Pretzel/Premium Stix รสใดก็ได้ 1 ชิ้น + Lemonade 19 oz. 1 แก้ว มูลค่าชุดละ 90 – 94 บาท

👉 899 คะแนน KTC FOREVER

 • แลกรับ Cheesy Chicken Bites + Lemonade mix 16 oz. 1 แก้ว (Grape Berry Lemonade, Strawberry Lemonade, Kiwi Lemonade, Lemon Tea Select, Strawberry Iced Tea) มูลค่าชุดละ 117 บาท

📢 ทุก 1,000 คะแนน KTC FOREVER = 100 บาท

☎ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี้ https://www.facebook.com/ktcrealprivilege

หรือ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี้ https://www.ktc.co.th/promotion

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC (“สมาชิก”) ที่มีคะแนน KTC FOREVER (“คะแนนสะสม”) และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ”) ณ ร้าน Auntie Anne’s สาขาที่ร่วมรายการ ในช่วงระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 31 ธันวาคม 2562 (“ระยะเวลารายการ”) ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
 2. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE, KTC - SCG VISA PURCHASING, บัตรเครดิต KTC – ROYAL ORCHID PLUS และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 3. ขอสงวนสิทธิ์การใช้คะแนนสะสมแลกรับสินค้าตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่ใช้จ่ายผ่านบัตรฯ โดยสมาชิกสามารถใช้คะแนนสะสม แลกรับสินค้าตามที่กำหนดได้ ณ จุดให้บริการของร้านค้า ภายในวันเดียวกันกับวันที่สมาชิกมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
 4. การใช้คะแนนสะสมแลกรับสินค้าตามรายการนี้ เฉพาะสำหรับการชำระค่าสินค้า/บริการ ต่อ 1 เซลส์สลิป เท่านั้นไม่สามารถแยกเซลส์สลิปได้
 5. ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกรับสินค้าตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีคะแนนสะสมในบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกเพียงพอในการแลกรับสินค้าตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
 6. ขอสงวนสิทธิ์จำกัดการใช้คะแนนสะสมแลกรับสินค้าตามรายการนี้ สูงสุด 1 ชิ้น ต่อ 1 เซลส์สลิปต่อวันเท่านั้น

เงื่อนไขทั่วไปของรายการส่งเสริมการขาย

 1. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
 3. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 4. เงื่อนไขอื่นๆ ที่มิได้กำหนดในรายการนี้ให้เป็นไปตามที่ร้านค้า/ผู้ขายสินค้า/ผู้ให้บริการกำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการซื้อสินค้า/บริการ
 5. เคทีซีไม่ใช่ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการนี้ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือ ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้ผลิต ผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ
 6. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ (รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่
 7. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000

คะแนนน้อย อร่อยมาก กับบัตรเครดิต ktc ที่ auntie anne’s

ที่มา https://www.ktc.co.th

ที่มา : https://www.ktc.co.th