โปรโมชั่น Watsons ลดราคา Lipstick 50%
โปรโมชั่นร้านวัตสัน Watsons ชิ้นที่ 2 ลด 60%