เซ็นทรัล วิลเลจ ลดสูงสุด 70%
g2000 clearance ลดสูงสุด 50 เปอร์เซ็นต์
super sale ลดสูงสุด 80% จาก 40 แบรนด์ดัง ที่เซ็นทรัลลาดพร้าว
g2000 clearance ลดสูงสุด 80 เปอร์เซ็นต์
Crazy Madness Sale  เซ็นทรัลชิดลม ลดสูงสุด 80 เปอร์เซ็นต์
the biggest sale ลดประชดร้อน ลดสูงสุด 80% จาก 90 แบรนด์ดัง ที่เซ็นทรัลลาดพร้าว